Wanneer moet een paard naar de tandarts?

Symptomen en voorbeelden van mondproblemen   Voorbeelden van misvormde gebitten  
Voor het paard en de verzorger is het van belang dat problemen van het gebit en de mond tijdig worden herkend. Hieronder staat een overzicht van symptomen en voorbeelden van misvormde gebitten. Daarom raad ik u aan om jaarlijks de mond te laten controleren. Voorkomen is beter dan genezen. Het gebit van een paard kan op meerdere manieren misvormd raken. De oorzaak is meestal ongelijke of asymmetrische slijtage. Hieronder staan de meest voorkomende afwijkingen op een rij.

Golf Trap Punten Doppen Schans Rits Schaarmond Doorgegroeide kies Haak
 

Eetprobleem
Lichamelijke symptomen
Afwijkend gedrag
Voorbeelden van misvormde gebitten

Golf
Bij een golf in de mond zal de mond bij het afbuigen van het hoofd openen, als een paard een neusriem draagt zal hij dus een grote druk op de neus krijgen. Dit heeft tot gevolg dat het paard deze pijn zal ontwijken en in protest zal gaan.

 
 
 
Eetproblemen
Moeilijk kauwen
Langzaam het voer opeten
Aan één kant eten
Het hoofd scheef houden bij het kauwen
Proppen voer maken
Niet of bijna niet eten
Terug naar boven
Trap
Bij een trap in de mond zal het paard bij het afbuigen zijn onderkaak niet naar beneden krijgen en dus een grote druk op het kaak (TMJ) gewricht krijgen (TMJ syndroom). Met als gevolg dat hij dit gaat ontwijken en dus niet of heel kort aan het bit zal lopen.

Terug naar boven
 
 
 
Lichamelijke symptomen
Conditieverlies
Mager worden
Vermindering van het uithoudingsvermogen
Niet mooi in de vacht zitten
Bloedingen in de mond
Zwellingen aan het hoofd
Wonden
Stinken uit de mond
Afwijkende mest
Terugkerende koliek
Pijn bij het aanraken van het hoofd
Terug naar boven
Punten
Punten ontstaan bij de boven kaak aan de wang zijden ,en bij de onderkaak aan de tongzijden. Deze hele scherpen puntjes kunnen de wang of tong open halen. Punten komen bijna altijd voor en moeten ieder jaar verwijderd worden.

Terug naar boven
 
 

Doppen

Doppen zijn melktanden of kiezen. Soms hebben ze moeite hebben om los te komen. Paarden wisselen vanaf tweeënhalf tot vijf jaar. Als een paard een tand of kies verliest dan moet hij de tegenovergestelde ook verliezen. Dit wil zeggen dat hij er vier binnen een korte tijd moet wisselen.


Terug naar boven

 
Afwijkend gedrag
Rij of menproblemen
Schudden van het hoofd
Sterren kijken of te diep lopen
Niet aan het bit willen lopen
Het bit vastpakken
Het bit ontwijken
Verkeerde stelling bij een wending
 
                                                                                              Schans
Een schans is een punt op de voorste kies onder of boven. Als een paard een schans voor op de onder kies heeft dan heeft hij hem meestal achter in de mond op de laatste kies boven in. Met als gevolg dat de onderkaak naar voren wordt gedrukt. Hierdoor ontstaat een slechte balans in de mond. Het is dus heel belangrijk dat een tandarts goed achter in de mond kijkt met een mond sperder.

Terug naar boven
 

Haak
Een Haak dat is het gedeelte van de kies, die ontstaat als de kiezen om een bepaalde reden niet tegenover elkaar staan. Omdat de kiezen die tegenover elkaar staan slijten zal het stukje kies waar niets tegenover staat niet slijten en dus een haak (punt) vormen. Als een paard dit voor boven in de mond heeft dan vinden we dit vaak onder op de achterste kies ook weer terug.
 
Terug naar boven

Rits
Een rits wordt gevormd door ribbels op het kauwvlak van de kiezen. Door deze ribbels is een goed schuiven van de kiezen moeilijk, het paard zal niet gemakkelijk af buigen.

Terug naar boven
 
 

Tong schade

Dit is schade aan de tong die in de meeste gevallen worden veroorzaakt door het bit. Door fout gebruik!. Het kan natuurlijk ook een andere oorzaak hebben o.a.. iets scherps eten of vechten. Een paard met tong schade is  natuurlijk moeilijk om weer te laten wennen aan het bit en in de meeste gevallen is dit ook zoeken naar een bit die hem lekker in de mond ligt.

Terug naar boven


Schaarmond

Bij een schaarmond is de hoek van de kiezen te scherp. Dit is meestal maar aan een kant in de mond. Het paard heeft, doordat de kiezen heel scherp zijn, een groot en pijnlijk kauw probleem.

Terug naar boven
 
 
Doorgegroeide kies

Een kies die doorgroeit heeft geen of een hele zachte kies tegen over zich. De kies moet goed ingekort worden, bij voorkeur nog lager dan de overige kiezen. Hij veroorzaakt hetzelfde probleem als een trap.
 
  Terug naar boven